Orienťák

Orientace

Orientační běh (OB) je pohyb v přírodě – chůze nebo běh, nejčastěji kombinace obojího, jak to komu vyhovuje – založený na schopnosti orientace v terénu s mapou a buzolou. Účastníci na startu obdrží mapu, kde jsou vyznačena kontrolní stanoviště (kontroly), která mají účastníci nalézt v určeném pořadí.

Asi největší krása orientačního běhu tkví v jeho provázanosti s přírodou. Sportoviště může být každý les i městský park. Při samotném závodě se pohybujete ve zdravém prostředí a na čistém vzduchu. Běh po měkké lesní půdě neničí vaše klouby tak jako běh po asfaltu.

Naučíte se také orientovat v terénu, což je velmi praktická věc. V lese bez diváků vás nic nenutí jít až na hranici svých sil. Sami si volíte tempo a není důležité, zda závod pojmete jako procházku či boj s časem. A ani v případě, že přijdete z lesa s košíkem plným hub se na vás nikdo nebude zlobit.

Orientační sporty mají své kategorie, jež zohledňují věk i výkonnost účastníků. Pro začátečníky jsou určeny speciální kategorie, přičemž je také kategorie pro rodiče s dětmi. Tratě pro nejmenší bývají fáborkované.

Při přípravě závodu není třeba budovat nákladné sportovní areály. Stačí zpracovat a vytisknout speciální podrobnou mapu, do lesa roznést kontroly, připravit startovní průkazy pro účastníky a vy se můžete vydat na trať. Po skončení závodu vám mapa zůstane na památku a kontroly se donesou zpět pro příští použití. Ani při velkém počtu startujících příroda neutrpí žádné újmy a obtížně byste po týdnu hledali, kudy závodníci běželi.

Orientační běh má kromě pěší varianty také variantu na běžkách, variantu pro horská kola, variantu pro tělesně handicapované (Trail orienteering) a rádiový OB, kde se kontroly hledají pomocí rádiových signálů. Úspěch v OB v závisí nejen na fyzické připravenosti, ale také na výběru nejrychlejší cesty (postupu) mezi kontrolami. To umožňuje uspět i lidem, kteří nejsou kondičně na špičce.

V Hostivici a okolí se věnujeme zejména dětem a jejich rodičům. Během roku pořádáme různé akce, ať už jsou akce vlastní nebo účast na nějakých závodech. Škála aktivit je široká a každý si sám volí, na kterou půjde. Zahrnuje i výjezdy na vodu, cyklistické výlety či přátelská setkání.