DreamTeam

Každý rok vybíráme aktivní a perspektivní mládež z našeho klubu do soustředění středočeského výběru známého obvykle jako Středočeská žákovská akademie. Jedná se obvykle o 2 dny denních tréninků a jeden noční orienťák, kde se prověří sportovní um naší mládeže a kde mají všichni skvělou možnost se seznámit a porovnat s ostatními borci Středočeského kraje. S ohledem na okolnosti může být akademie nahrazena jiným sledem akcí. Do takto koncipovaných soustředění se lze dostat jen na základě nominace trenérů. Kdo soustředění úspěšně absolvuje, získává pak čestný titul DreamTeam. Tento titul je nutné každý rok obnovit.

Akademie je určená pro mládež DH12-14, tedy pro děti ve věku 11-14 let či případně pro nějaké mimořádně zdatné mladší sportovce. Takovou mládež zveme na výběrové akce aktivně, tedy dostanou pozvánku. Členem DreamTeamu může člověk být i po překročení hranice 14 let (počítá se vždy nejvyšší věk, kterého mládež dosáhne v daném kalendářním roce) – ovšem už pozvánku nedostane, musí si akce sledovat sám a na nominační akci se sám přihlásit ať už jako praktikant/ka, na tréninkové tratě nebo jako člen realizačního týmu. DreamTeamákem nebo mačkou můžete být až do dosažení věku 18 let.