Svazová registrace

Registrace u svazu orientačních sportů (ČSOS)

Vždy v lednu nastává čas registrace u Českého svazu orientačních sportů (ČSOS). Jde o elektronický zápis do databáze svazu, kde každý registrovaný dostane unikátní registrační číslo. Přednosti registrace jsou zejména následující:

  1. výrazné zjednodušení přihlašování a následně prezentace lidí na závodech, což je velký přínos hlavně pro vedoucí výprav.
  2. Na některé akce se lze přihlásit, pouze pokud máte registraci – jde hlavně o atraktivní akce, kde je převis zájmu nad limitem účastníků.
  3. Pokud si půjčujete čip, máte jej rezervovaný a nestane se, že přijedete na závody a čip na vás nezbyde.
  4. Vztahuje se na vás základní úrazové pojištění členů ČSOS.

Zcela nutná je registrace pro všechny, kdo se chystají na Pěkné prázdniny či na podobnou exponovanou akci, kde je omezený počet účastníků a rozhoduje rychlost přihlášení. Registrace je také dobrá pro všechny, kdo chodí aspoň sem tam na závody. Na samotnou ojedinělou účast na jakýchkoli závodech v náborových kategoriích není registrace nezbytně nutná, lze startovat za jistých okolností i bez ní. Na námi organizované akce samozřejmě svazovou registraci nepotřebujete.

Kdo je členem našeho oddílu resp. TJ, má automaticky i registraci u ČSOS a nemusí se o nic dalšího starat.

Koho registrovat? Na to se zdá být jednoduchá odpověď – sebe. Vždy se tedy registruje osoba sama za sebe. Nicméně hodně z nás se účastní závodů v kategorii HDR, tedy rodiče s dětmi. Zde se sami můžete rozhodnout na jaké jméno startovat. Zatím bylo příjemnou tradicí, že se startovalo vždy na jméno děcka. Tedy pokud registrovat s vyhlídkou na kategorii HDR, tak doporučuji registrovat děcko. Často to na ně má také motivační význam. A má to také jednu další drobnou výhodu, o níž se dočtete níže.

Registrace je na osobu a nezohledňuje se tam kategorie, kde člověk startuje. Platí na celý rok. Na rok další se obnovuje, tedy se existující registrace ponechá automaticky v platnosti nebo je možné ji zrušit.

Jaké údaje se registrují? Není jich mnoho: jméno a příjmení, klub, rodné číslo, kontakt (email, telefon nebo adresa) a pokud máte čip, tak také jeho číslo. Nad rámec těchto údajů je třeba udělit souhlas se zpracováním těchto osobních údajů jednak naším klubem a jednak ČSOS. Při přihlašování na závody se pak uvádí hlavně registrační číslo a zobrazuje se zejm. celé jméno a klub.

Potřebujeme tedy čip? Není to nutné, čipy lze půjčovat od pořadatelů jednotlivých akcí. Kdo čip má, je výhodné jeho číslo do registrace uvést. Velmi to usnadňuje přihlašování a vůbec administrativu kolem. Čip se registruje ke konkrétnímu člověku, tedy jedno číslo čipu se registruje právě k jedné osobě.

Co je registrační číslo? Toto číslo, které je vlastně číslem jen částečně, se skládá ze tří písmen (zkratka klubu) a čtyřech číslic – HCE9988, kde:

  • HCE je zkratka našeho klubu (TJ Hostivice),
  • 99 jsou poslední dvě číslice roku narození,
  • 88 je pořadové číslo, přičemž u holek se pořadové číslo počítá od 50 nahoru.

Kolik to vlastně stojí? Za registraci se většinou platí malý poplatek a to podle věku registrované osoby, kde je rozhodující dosažený věk v daném kalendářním roce (tj. nejvyšší věk dosažený v roce 2015). Cena registrace na celý rok je:

  • pro děti do 10 let včetně je registrace zdarma,
  • pro děti ve věku 11-13 let včetně je poplatek 40 Kč,
  • všechny ostatní přijde registrace na 100 Kč.

Pokud v daný rok dostaneme obecní příspěvek na činnost oddílu, uhradíme registrační poplatky z tohoto příspěvku. Pokud bychom příspěvek nedostali nebo by nestačil na pokrytí nákladů, bude třeba, aby danou částku každý za sebe uhradil.

Do kdy se mám registrovat? Údaje pro registraci a vyjádření souhlasu se sběrem dat prosím posílejte nejpozději do konce ledna daného kalendářního roku. Následně pak dostanete informaci o registračním čísle a také kam uhradit poplatek (pokud se na vás bude nějaký vztahovat).