Kategorie

Jak známo, při orientačních sportech se uplatní každý – závodník i rekreant – čemuž jsou uzpůsobené také kategorie při oficiálních orientačních akcích.  Jde o jednoduchý systém, který si každý rychle osvojí. Názvy kategorií jsou v následující formátu:

X99Y

Pohlaví (X) – první údaj nám ukazuje na rozdělení na kluky a holky, což je ve sportu standard. Krom toho je ještě pár dalších variant, jež jsou zajímavé hlavně pro začátečníky. Takže se tomu podívejme na zoubek:

 • D – kategorie určená holkám a ženám, pochází z německého „damen“, někde se můžete setkat také s označením L (ladies).
 • H  – chlapecká a mužská kategorie, označení se ujalo podle německého „herren“, někde se můžete setkat s označením M (men), jež se dříve hojně používalo i u nás.
 • T – tréninková trať, jež je orientačně stejně náročná jako tratě pro dospělé. Číslo za téčkem pak udává přibližnou délku tratě v kilometrech.
 • P – orientačně jednoduchá trať pro začátečníky z řad dospělých, případně puberťáků. Číslo za péčkem opět udává přibližnou délku tratě. Označení P pochází od slova „příchozí“, tedy lidé, co šli náhodou kolem a řekli si, že zkusí orienťák.
 • HDR – jak už víme z předchozích řádek, mísí se nám taky holky (D), kluci (H) a R, což jsou rodiče. Jde o kategorii, kde současně startuje alespoň 1 dítě a 1 dospělý. Věk dítěte není sice pěvně stanoven, ale bývá zvykem sem adolescenty nebrat. Spíše zde najdete lidi, co mají malé děti a doprovázejí je v rámci dětské radosti z pobytu v lese a hledání kontrol. Také se sem dostanou závodníci, co si odběhnout svoji dospěláckou kategorii a pak si to dají ještě jednou s dětmi. Zkratka se také někdy uvádí jako „hnané děti rodiči“ (HDR).

Věk (99) – druhý údaj v názvu kategorie a často také poslední. Vždy zde najdete dvojciferné číslo, které určuje věk, o kterého do této skupiny spadají účastníci orientační akce. Číslo menší než 21 určuje maximální věk, čísla větší pak věk minimální. Do kategorií 21 se může přihlásit kdokoli. Tak například 14 označuje děti ve věku do 14 let včetně (rozhodující je, kolik je lidem let v tom kterém kalendářním roce), 16 označuje děti ve věku do 16 let včetně, 35 zase dospělé ve věku od 35 let včetně atp. Obecně lze říci, že dětské kategorie jsou odstupňované po 2 letech a dospělácké většinou po 5 letech. Výjimkou je spodní dětská kategorie s označením 10, kam se vejdou všichni ve věku do 10 let, tedy děcka stará teoreticky 0-10 let.

Přípona (Y) – nepovinná specifikace kategorie, s níž se setkáte spíše na velkých závodech. Jaké jsou zhruba možnosti:

 • A, B, C – označení tzv. výkonnostní třídy, dnes se tomu říká licence, zkrátka jde o rozdělení podle stupně namakanosti účastníka. Na většině závodů se účastníci sami hlásí do tříd podle toho, na co se zrovna cítí. Samozřejmě vyhrát áčka má v očích kamarádů větší cenu, než vyhrát céčka.
 • E – největší orientační borci, zkratka pochází od slova „elita“. Tato kategorie je pouze ve věkové skupině 21, tj. pro účastníky ve věku 21-34 let.
 • L – tak tohle nemá s výkonností nic společného. Jde o označení pro liniovou (L) trať, tedy trať, kde jsou postupy mezi kontrolami vyznačené fáborky. Tyto postupy jsou však delší než postupy ideální. Liniové tratě jsou pouze u té nejmenší dětské kategorie, tedy u D10L nebo H10L. Zajímavé je, že jako L se někdy označuje také dlouhá trať (long), přičemž krátká se označuje K, což vzniklo dozajista zajímavou lingvistickou logikou.

Můžeme se setkat i s jinými příponami, kdy si je organizátor závodu může sám vytvářet.

Závěrem si uveďme několik příkladů:

 • D10 – dívčí trať pro děti ve věku do 10 let
 • H10L – chlapecká fáborkovaná trať pro děti ve věku do 10 let
 • D16 – dívčí kategorie pro slečně ve věku do 16 let (obvykle 15-16 let)
 • H45A – pánská kategorie pro lid ve věku 45-49 let s tím, že jde na závodech o tu nejsilnější kategorii.
 • P2 – jednoduchá trať pro dospělé začátečníky o délce asi 2 km
 • T6 – orientačně náročnější tréninková trať o délce asi 6 km

Délky tratí se měří vzdušnou čarou.