Triky

TRIK obecný

 • Mnoha nemožných věcí lze dosáhnout postupným tréninkem.

TRIKY běhací 

 • Při sprintu se běží rychle, ale jen na krátkou vzdálenost. Pak je třeba kyslíkový dluh v klidu „dodýchat“.
 • Rozběhneme se pomaleji podle svých možností a po krátkém čase překonáme malou krizi. Tělo se pak dostane do setrvalého stavu, kdy pravidelně dýchá a bez zastavení tak můžeme absolvovat i větší vzdálenost.
 • Při běhu vypneme prsa, zvedáme kolena a jsme mírně nakloněni vpřed. Dokonce stačí na tyto zásady jen myslet a jen tím se náš běh zlepší.

TRIKY mapovací

Před každým pohledem do jakékoli mapy:

 1. mapu před sebe ve směru dalšího pohybu,
 2. vždy zorientovat mapu na sever (pohybujeme se celí i s mapou),
 3. srovnání mapy se situací v terénu a volba postupu.

TRIKY při bloudění

 1. Vrátit se na poslední místo, kde jsme bezpečně věděli, kde se nacházíme (obvykle na poslední kontrolu).
 2. Zeptat se jiného orientačního sportovce (nikoho jiného!), aby nám v naší mapě ukázal, kde jsme.
 3. Není-li nic z toho možné, zůstat na místě, obejmout strom a čekat, až mě někdo důvěryhodný najde. Nikam nepobíhat!

TRIK po akci

 • Do ruky červenou fixu a zakreslit si do mapy postupy, kudy jsme šli. Byly moje postupy dobré? Jaké postupy volili ostatní?