Klubové příspěvky na rok 2015

18 Led
Klubové příspěvky slouží na úhradu některých nákladů na pořádání našich akcí. V tomto roce bychom chtěli našetřit na tiskárnu, jelikož mapy se nedají stále tisknout “na koleni” a tisky větších formátů u komernčích firem nejsou úplně levné. Požádali jsme naši milou vesnici v rámci celkové žádosti Sokola o příspěvek. Podle toho, jestli jej dostaneme nebo ne, koupíme laserovku tomu odpovídající kvality.
Doporučenou výši klubového příspěvku jsme se rozhodli stanovit na osobu (děti nebo dospělí) a rok v následující výši:
  • pro běžné účastníky 200 Kč,
  • pro začátečníky 0 Kč, tedy nic (začátečníci jsou všichni, kdo se našich akcí účastní od září 2014 nebo později anebo kdo chodí pouze výjimečně a pouze na neorientační akce).
Jelikož nemáme samostatný účet, prosím všechny, kdo budou příspěvek platit, nechť jej dají v hotovosti Lence K. nebo případně i mě.