(Ne)slavný konec šifrovací ligy

13 Dub

Ani tuto zimu jsme nesehnali tělocvičnu, nicméně díky možnosti využívat obecní klubovnu jsme získali cvičební prostor pro naše mozky. Tréninky v klubovně probíhaly ve stejném rytmu jako tréninky venkovní. Hlavním programem byla krom mnoha dalších činností jako bylo srovnávání postupů nebo elektronických kvízů hlavně šifrovací liga. Měli jsme k dispozici sadu šifer a tu mládež postupně řešila. Ježíšek nám situaci trochu zkomplikoval, když se ukázalo, že jednomu z našich členů donesl jako dárek šifrovací příručku. Nakonec to však nevadilo a do ligy to nijak výrazně nezasáhlo.

Šifrovací liga měla poněkud netradiční pravidla. V každém kole vítěz bral 10 bodů, druhý 9, třetí 8 atd., pokud ovšem byl náhodně vybraný účastník také schopen vysvětlit, jak k danému řešení dospěl. Tato část byla standardní. Neobvyklé bylo to, že vítězové celé ligy mohly být vyhlášeni pouze za předpokladu, že všichni účastníci ligy společně dohromady dosáhnout alespoň 500 bodů. Úplně běžná také nebyla možnost si navzájem radit v průběhu řešení šifer. Pokud někdo ohlásil, že má výsledek hotový, ostatním již radit nemohl.

Jak to tedy dopadlo? Celkem bylo možné nasbírat 941 bodů. Při tomto výpočtu zohledňujeme počet kvízů i počet účastníků na jednotlivých trénincích. Mládež ve skutečnosti nasbírala bodů jen 257. Čímž nebyli žádní vítězové vyhlášeni a celá liga skončila bez pořadí.

Na jednom z posledních tréninků jsme s mládeží společně rozebírali, proč se tak stalo. Když bylo možné nasbírat výrazně více než 500 bodů, proč se tak nakonec nestalo? Proč je konečný součet bodů tak nízký? Proč když se všichni tak snažili?

Při diskusi sama mládež dospěla ke dvěma důvodům, jež mohly být příčinou, a já rovnou dodávám, že skutečně tyto důvody onou příčinou porážky byly.

  1. Nedostatek motivace. Účastníkům se nepodařilo motivovat dostatek dalších členů klubu, kteří by se akce zúčastnili. Dokonce se jim ani nepodařilo motivovat některé z dětí, jež se na tréninku objevily, leč pak už nepřišly vůbec nebo jen sporadicky. (Já k tomu dodávám, že toto nesporně jeden z důvodů porážky byl, ale i tak bylo možné pohodlně hranici 500 bodů pokořit.)
  2. Nedostatek spolupráce. Mládež společně při řešení šifer moc nespolupracovala. Mnozí se nechávali až příliš často strhnout k tomu, aby sami získali co největší počet bodů bez ohledu na to, jak na tom bude bodově celá skupina. Tak se často stávalo, že třeba ze 6 přítomných měl správný výsledek jen jeden člověk, někdy třeba dva.

Toliko vyhodnocení šifrovací ligy jejími účastníky. Byl to tedy vůbec neúspěch?