OBPOSTUPY.CZ – webová hračka a jak na ni

4 Kvě

S kolegyní jsem se mírně ponořil do webové aplikace RouteGadget, kterou pro naše zeměpisné šířky najdete na webu www.obpostupy.cz . Správně tušíte, že sem lze zadávat postupy z některých orientačních závodů – konkrétně z těch, kde pořadatelé na web poskytli mapy. Stejně správně tušíte, že pro děti má elektronika neodolatelné kouzlo přitažlivosti, tedy by sem naše mládež mohla svoje postupy za závodů zadávat dobrovolně, ba snad i aktivně.

Je také na místě velmi poděkovat HonzoviK, který poskytl ve prospěch našeho klubu sport-tester. Ten budeme průběžně využívat při rozboru pohybu po lese. A pokud zaznamenáte postup přes web, mohou se na něj trenéři snadno podívat.

Nyní rovnou k návodu, jak si postup přes web zakreslit:

 • na již řečeném webu obpostupy.cz si najděte příslušný závod a rozklikněte jej.
 • Kdo chce, může si vpravo úplně nahoře rozkliknout jazyk a dát si tam češtinu.
 • Vpravo nahoře zaklikněte „Draw your route“ („Nakresli svůj postup“).
 • Objeví se rozbalovací menu, kde vyberete nejprve svoji kategorii a níže se vám pak objeví seznam startujících v dané kategorii, kde vyberete sebe.
 • V hlavní části obrazovky se objeví mapa a na ní příslušná trať. Spojení mezi startem a první kontrolou se zvýrazní – to znamená, že můžete začít kreslit.
 • Kreslení se provádí buďto postupným klikáním na mapu, přičemž jednotlivé body se spojují v postupovou čáru. Nebo lze za jistých (a zatím nejasných) okolností prostě jen táhnout myší a postup se rovnou kreslí – v tom případě se kolem kreslicího bodu objeví mřížka.
 • Postupně nakreslete celý postup všemi kontrolami až do cíle.
 • Následně zvolte vpravo pod rozbalovacím menu tlačítko na uložení. Pokud je vše v pořádku, program by měl zahlásit, že se data uložila.
 • U vašeho jména v seznamu se objeví hvězdička – to znamená, že máte zakreslený postup. Pokud byste nahrávali data GPS (třeba ve formátu GPX), objeví se u vašeho jména hvězdička a text „GPS“.

Máme tedy nahráno a teď si můžeme animaci pustit. Je třeba se dostat na hlavní stanu závodu – mě to šlo zase jen tak, že jsem se vrátil na domovskou stránku www.obpostupy.cz  a pak zase zvolil závod.

 • Vpravo se objeví velké menu, kde se zvolí nejprve kategorie.
 • Následně se v okénku dole objeví seznam závodníků, který je pravděpodobně řazený dle výsledného času.
 • Vyberte myší lidi, u nichž chcete zobrazit postupy. Můžete tedy vybrat i více osob.
 • V dolní části se použije tlačítko pro nahrání animace.
 • Vpravo od něj je pak další tlačítko pro start. Tím se animace spustí.
 • Při běhu animace se u závodníků se zakresleným postupem zobrazuje průběh skutečného postupu. U závodníků bez zadaného postupu se zobrazuje relativní pohyb mezi kontrolami tak, že se postupující ukazatel pohybuje po spojnici jednotlivých kontrol.

Prosím tedy zkoušejte, sdílejte zkušenosti a opravujte případně moje nedostatečné pokyny či úsudky dole pod článkem v diskusi (web a email nezadávejte).