Organizační přikázání aneb jak hladký průběh orientační akce zachovati

23 Bře
  1. Pokud je třeba, na akci včas se přihlásíš a zdravého entuziasmu zachovati ráčíš. Termín přihlášek určený vedoucím výpravy ctít důsledně budeš.
  2. Pozdní přihlášky a druhé termíny v ORISU zapudíš.
  3. Trenéra kontaktovati hodinu před plánovaným začátkem akce či později nehodno.
  4. Nejsi-li vedoucím výpravy, prezentaci dělati bez předchozí dohody nebudeš.
  5. Všechny platby startovného či jiných radostí podle dodaného rozpisu a právě podle tohoto rozpisu bez prodlení zvládneš.
  6. Na každou akci včas a řádně vybaven dorazíš, zejména pak s dobrou náladou. Volný čas ke klábosení či jiným ducha povzbuzujícím či zábavným činnostem využiješ.
  7. Kamarádovi vždy a bez vyzvání pomoc nabídneš.
  8. Pokyny trenéra či vedoucího výpravy nanejvýš ctíti budeš a navrtávání programu se vyvaruješ.
  9. Informaci o proběhlé akci před internet, Sirael či jiné médium nabídneš.

Jedna odpověď na „Organizační přikázání aneb jak hladký průběh orientační akce zachovati“

  1. velice zajímavé a poutavé čtení, rozhodně se toho (ne)budu držeti.

Komentáře nejsou povoleny.