Registrace u svazu orientačních sportů

1 Led

V tomto ročním období nastává čas registrace u Českého svazu orientačních sportů (ČSOS). Jde o elektronický zápis do databáze svazu, kde každý registrovaný dostane unikátní registrační číslo. Než se rozepíšu o detailech, uvedu přednosti registrace, abyste se mohli rozhodnout, zda-li někoho a případně pak koho nechat zaregistrovat.

  1. Pro vás nemá registrace žádný bezprostřední přínos. Proč tedy o tom píšu?
  2. Velký přínos má registrace pro ty, kteří dělají na závodech vedoucí výpravy. Velmi to zjednodušuje přihlašování. A v situacích, kde rozhoduje rychlost přihlášek, to zvyšuje pravděpodobnost přihlášení.

Zcela určitě ji doporučuji těm, kdo se chystají na Pěkné prázdniny či na podobnou akci, kde je omezený počet účastníků a rozhoduje rychlost přihlášení. Registraci bych také doporučil těm, kdo chodí aspoň sem tam na závody. Na samotnou účast na jakýchkoli závodech není registrace nezbytně nutná, lze startovat za jistých okolností i bez ní. Na námi organizované akce samozřejmě svazovou registraci nepotřebujete.

Kdo se rozhodl, že rok 2015 přečká v klidu bez registrace, nemusí dál číst. Kdo o registraci uvažuje, nechť čte dále o podrobnostech.

Koho registrovat? Na to se zdá být jednoduchá odpověď – sebe samozřejmě. Vždy se tedy registruje osoba sama za sebe. Nicméně hodně z nás se účastní závodů v kategorii HDR, tedy rodiče s dětmi. Zde se sami můžete rozhodnout na jaké jméno startovat. Zatím bylo příjemnou tradicí, že se startovalo vždy na jméno děcka. Tedy pokud registrovat s vyhlídkou na kategorii HDR, tak doporučuji registrovat děcko. Často to na ně má také motivační význam. A má to také jednu další drobnou výhodu, o níž se dočtete níže.

Registrace je na osobu a nezohledňuje se tam kategorie, kde člověk startuje. Platí na celý rok. Na rok další se obnovuje, tedy ji pak můžete ponechat v platnosti nebo zrušit.

Jaké údaje se registrují? Není jich mnoho: jméno a příjmení, klub, rodné číslo, kontakt (email, telefon nebo adresa) a pokud máte čip, tak také jeho číslo. Nad rámec těchto údajů mi prosím pošlete také souhlas se zpracováním těchto osobních údajů jednak naším klubem a jednak ČSOS.

Při přihlašování se pak uvádí hlavně registrační číslo a zobrazuje se zejm. celé jméno a klub.

Potřebujeme tedy čip? Není to nutné, čipy lze půjčovat od pořadatelů jednotlivých akcí. Kdo čip má, je výhodné jej do registrace uvést. Velmi to usnadňuje přihlašování a vůbec administrativu kolem. Čip se registruje ke konkrétnímu člověku, tedy jedno číslo čipu se registruje právě k jedné osobě.

Co je registrační číslo? Toto číslo, které je vlastně číslem jen částečně, se skládá ze tří písmen (zkratka klubu) a čtyřech číslic – HCE9988, kde:

  • HCE je zkratka našeho klubu (Sokol Hostivice),
  • 99 jsou poslední dvě číslice roku narození,
  • 88 je pořadové číslo, přičemž u holek se pořadové číslo počítá od 50 nahoru.

Kolik to vlastně stojí? Za registraci se většinou platí malý poplatek a to podle věku registrované osoby, kde je rozhodující dosažený věk v daném kalendářním roce (tj. nejvyšší věk dosažený v roce 2015). Cena registrace na celý rok je:

  • pro děti do 10 let včetně je registrace zdarma,
  • pro děti ve věku 11-13 let včetně je poplatek 40 Kč,
  • všechny ostatní přijde registrace na 90 Kč.

Do kdy se mám registrovat? Údaje pro registraci a vyjádření souhlasu se sběrem dat mi prosím posílejte nejpozději do konce ledna. Následně pak dostanete informaci o registračním čísle a také kam uhradit poplatek (pokud se na vás bude nějaký vztahovat).