Zdravotní prohlídky ve sportu

23 Pro

Není asi pro vás žádnou novinku, že v oblasti sportu je zapotřebí sledovat svůj zdravotní stav a podrobit se v tomto směru zdravotní prohlídce. Většina z nás patří mezi tzv. výkonnostní sportovce. To jsou lidé, kteří dělají sport více či méně pravidelně a jsou registrování u některého svazu.

Pro výkonnostní sportovce a dále pro sportovce vrcholové a žáky sportovních škol je prohlídka povinná. Jde jednak o tzv. vstupní prohlídku (na začátku sportování) a pak o prohlídky průběžné, jež by se měly uskutečnit jednou ročně. Tedy všichni z vás, kdo jste členy naší TJ a tím pádem i registrováni u svazu, je prohlídka povinná a tím, že udržujete-li své členství v platnosti, rovněž potvrzujete, že prohlídku máte řádně udělanou.

Pravidelná lékařská prohlídka může obsahovat následující úkony:

  • anamnéza osobní, rodinná a sportovní;
  • základní laboratorní vyšetření;
  • antropometrické vyšetření s posouzením tělesného rozvoje ;
  • klinické tělovýchovně-lékařské vyšetření (vyšetření interní včetně klidového EKG, pohybového systému, orientačně dermatologické vyšetření) ;
  • vyšetření zraku a sluchu;
  • zátěžový test kardiovaskulárních funkcí a jeho vyhodnocení;
  • pomocná a doplňková vyšetření dle indikace lékaře;
  • komplexní posouzení funkční zdatnosti ;
  • zařazení do zdravotní skupiny v tělesné výchově a sportu;
  • vyjádření k tréninku a závodění včetně zprávy trenérovi v případě nutnosti – omezení sportovních aktivit

Obvykle je lékař schopen a připraven prohlídku realizovat na místě. Výjimkou může být EKG, jež nebývá u praktických lékařů k dispozici. Zátěžové testy se obvykle u běžných výkonnostních sportovců nedělají.

Po prohlídce si prosím uschovejte lékařskou zprávu pro případnou kontrolu nebo pro situaci, kdy by se stalo cosi neblahého. Děcka mají hojně k dispozici zdravotní potvrzení na tábory – to je možné spojit se sportovní prohlídkou a nechat si zapsat prohlídku, resp. sportovní činnost na výkonnostní úrovni do příslušného formuláře.