Jak dál během nouzového stavu

4 Říj

Dostaly se mi do ruky dva právní výklady toho, jak se dá nebo nedá sportovat během nadcházejícího nouzového stavu, s nímž se bohužel budeme muset potýkat. Jeden jsme obdrželi od ČUS a druhý připutoval skrze ČSOS. Není asi překvapením, že se právní stanoviska liší.

Zaměřme se nejprve na venkovní sportovní aktivity, konkrétně na tréninky. Jeden posudek omezuje počet účastníků na 130 a druhý na 50. Pro naše potřeby bude stačit i limit 50 osob, který jsme schopni bez problémů dodržet. Tréninky budou probíhat dále bez úprav a není třeba se na ně hlásit (nebude-li v pozvánce uvedeno jinak).  Platí to pro všechny naše tréninky – úterní, čtvrteční i víkendové. Už dnes jsou tréninky jasně označené v kalendáři akcí.

Jiné venkovní aktivity, které nejsou sportovní, jsou omezené na 30 osob. To momentálně platí pouze o naší sobotní brigádě na bývalé hájence u Kaly. Prosím tedy všechny, aby mi poslali informaci o tom, kdo přijde a zda-li bude na brigádě celý den.

U všech činností platí, že nejsou povoleni diváci.

Pokud jde o vnitřní sportovní aktivity, tak těmi se stanoviska taky zabývají. Nejbližší taková činnost se nás týká přibližně za 2 měsíce. Tedy zatím tuto okolnost nebudeme řešit a přistoupíme k případným opatřením koncem listopadu.