Matoucí kontroly – výsledky

17 Říj

Šárka

Objednané počasí dorazilo – nad ránem přestalo pršet, dokonce na nás párkrát kouklo sluníčko. Byla skvělá viditelnost, z blízkého okolí bylo vidět snad až do Krkonoš (?) Slibovaná divočina v Šárce u ohniště mohla začít.

Trénink byl postaven tak, aby na většině míst byly vedle sebe dvě kontroly., avšak zároveň dostatečně daleko, aby šlo z mapy poznat, která je ta správná. Na mapě byla zakreslená pouze trať a nebyly tam žádné popisky a ani kódy. Tratě jsme měli celkem 2: A1 krátká s více kontrolami byla především pro mládež (A2 byla totožná jen v opačném směru) a B1 delší s méně kontrolami pro dospělé (B2 byla zase opačně). Tratě se prolínaly na jediné kontrola, podle mě na té nejtěžší. Až na výjimky byly kontroly na hnědé barvě, tedy typicky v jámách, na rýze, v údolíčku. Některé kontroly byly v lese postaveny pouze za cílem zmatení účastníka a žádná trať je nevyužívala.

Vyhodnocení se provádělo především podle trestných bodů – ten mohl účastník dostat za chybějící kontrolu nebo za kontrolu oraženou navíc. Tak například pokud někdo místo své kontroly orazil jinou dostal hned 2 trestné body (1 správná kontrola chybí + 1 kontrola cizí oražená navíc). Dlužno dodat, že při závodech by samozřejmě kontroly oražené navíc, zatímco svoje správné kontroly mám všechny, nevadily.

Po tréninku jsme si vyzkoušeli zapálení ohně v přírodě za pomoci křesadla. Vyvrcholením akce bylo pak opékání buřtů, skvělá to odměna za vynaložené úsilí. Část výpravy se pak ještě odebrala doplnit síly do senzační koláčovny U Lasíků.

Výsledky: Šárka divoká 151017

Zákresová mapa: zákresovka