Nové radosti vedoucí/ho výpravy

24 Zář

Je to už delší dobu, co se na našem webu objevil článek o radostech vedoucích výprav a je na čase do toho výčtu pozitiv vnést prvek inovace, jelikož pár věcí se od té doby změnilo. Tady je krátký přehled, samozřejmě vylepšením se nebráníme. Pro lepší orientaci je u nezbytně nutných kroků toto jasně zvýrazněné.

  1. Včasná propagace akce na našem webu v sekci Kalendář (všechny naše akce musí být v kalendáři), mailem rozeslaným orientačním příznivcům, osobně na našich dřívějších akcích, přes Signal či jinak dle vlastního uvážení. Nutný krok.
  2. Hned po termínu přihlášek je třeba zajistit úhradu startovného a přiložit rozpis platby z ORISu. Pokud je uzávěrka přihlášek velmi blízká termínu závodů, doporučuji poprosit také o potvrzení platby pro případ, že by platba nedorazila příjemci včas. Dělá se to tak, že mě nebo Lence (jen my můžeme účetní úkolovat) pošlete mailem: instrukci co přesně kam zaplatit, účetní doklad z Orisu a detaily vyúčtování z Orisu. V Orisu obojí najdete v sekci Přehled vkladů a najedete si na náš klub. Nutný krok.
  3. V době mezi uzavřením přihlášek doporučuji se vyvarovat jakýchkoli změn. Pokud to je vzhledem k okolnostem akce vhodné, vyzvedne si vedoucí klubový stan u Lenky nebo u mě.
  4. A máme tu konečně ten slavný závodní den. Pokud má někdo půjčené čipy, což se naštěstí stává zcela výjimečně, vedoucí vyráží poněkud dříve, aby nestál velkou frontu u prezentace. Jsou-li půjčené nějaké čipy, tak je předá dotyčným lidem. A chce-li někdo dohlásit nebo přehodit do jiné kategorie, je dobré mít dohlášku již předem připravenou a následně pak vybrat od dotyčných peníze, jelikož za změny a dohlášky pořadatel vybírá korunky hned na místě. Prosím, nemíchejte hotovostní a bezhotovostní platby! Nutný krok, pokud zde uvedené okolnosti nastanou, jinak ne.
  5. Pokud dostanete originál účtenky je pak třeba předat tomu, kdo vede účetní evidenci klubu.
  6. Prosím, dejte taky pozor na to, aby byly použité hodinky se záznamem GPS, které máme k dispozici. Následně se dohlédněte na párování s mapami a na vyhodnocení chyb některým z trenérů.
  7. Pokud je použitý stan, tak je třeba jej usušit, sbalit a vrátit zpět.
  8. Závěrem snad už jen stačí napsat nějaký pěkný článek na náš web a do dalších tiskovin, třeba do našeho vesnického plátku či jinam.