Radosti vedoucí/ho výpravy

23 Říj

Krásně se nám rozrůstá okruh lidí, co dělají vedoucí výprav. S tím se nese otázka, co asi takový vedoucí dělá. Tady je krátký přehled, samozřejmě vylepšením se nebráníme.

  1. Propagace akce na našem webu v sekci Kalendář, mailem rozeslaným orientačním příznivcům, osobně na našich dřívějších akcích či jinak.
  2. Sběr přihlášek od těch, co se nehlásí přímo přes ORIS. Případně přihlášení mailem těch, co nejsou ještě registrovaní, což se týká typicky kategorie HDR nebo nováčků.
  3. Hned po termínu přihlášek je třeba dát pokyn naší tělovýchovné účetní k úhradě startovného a přiložit rozpis platby z ORISu. Pokud je uzávěrka přihlášek velmi blízká termínu závodů, doporučuji účetní poprosit také o potvrzení platby pro případ, že by platba nedorazila příjemci včas.
  4. Ve stejnou dobu rozeslat rozpis plateb na jednotlivé rodiny, resp. účastníky s prosbou, aby štando péde zaplatili startovné. Rozpis se posílá taky HonzoviM kvůli závěrečnému porovnání plateb podle klubového účtu.
  5. V době mezi uzavřením přihlášek doporučuji se vyvarovat jakýchkoli změn. Má-li pršet a vzhledem k okolnostem akce to je vhodné, vyzvedne si vedoucí klubový stan u Lenky nebo u HonzyM.
  6. A máme tu konečně ten slavný závodní den. Vedoucí vyráží poněkud dříve, aby nestál velkou frontu u prezentace. Jde-li vše jako po másle, vedoucí zde pouze vyzvedne obálku. Jsou-li půjčené nějaké čipy, tak je předá dotyčným lidem. A chce-li někdo dohlásit nebo přehodit do jiné kategorie, je dobré mít dohlášku již předem připravenou a následně pak vybrat od dotyčných peníze, jelikož za změny a dohlášky pořadatel vybírá korunky hned na místě. Prosím, nemíchejte hotovostní a bezhotovostní platby!
  7. Originál účtenky je pak třeba předat tomu, kdo vedeúčetní evidenci klubu.
  8. Prosím, dejte taky pozor na to, aby byly použité hodinky se záznamem GPS, které máme k dispozici. Následně se dohlédněte na párování s mapami a na vyhodnocení chyb nějakterým z trenérů.
  9. Pokud je použitý stan, tak je třeba jej usušit, sbalit a vrátit zpět.
  10. Závěrem snad už jen stačí napsat nějaký pěkný článek na náš web a do dalších tiskovin, třeba do našeho vesnického plátku či jinam.