Trénink na slepé mapě – výsledky

28 Čvn

Poslední trénink před prázdninami byl věnován slepé mapě, tedy nácviku směru v terénu bez záchytných bodů a odhadu vzdálenosti. To je velmi těžké.

Trénink začal tím, že jsme vyfasovali prázdný list papíru, kde byla pouze šipka a písmeno S. Úkol zněl: zde je mapový start, támhle na plotě je kontrola, zakreslete na papír start (trojúhelníček), kontrolu a spojte je čarou. Předně bylo nutné zorientovat mapu (k tomu nám napomohla šipka na sever), pak si někde určit start (trojúhelník) a ve správném směru nakreslit kontrolu. S tímto se většina účastníků popasovala dobře. Problém nastal v tom, že téměř nikdo – snad až na Adama – nenapsal měřítko, tedy kontrola byla od startu v různé vzdálenosti. Řekli jsme si tedy správné řešení.

V druhé části tréninku jsme kontrolu přenesli jinam a účastníci dostali jinou mapu – opět šlo o prázdný list papíru, kdy byl tentokrát pouze text „1:1000“. Postup zákresu pak byl obdobný. Účastníkům dělal problém hlavně sever – ten je na mapě vždy nahoře a zda byla správná orientace „mapy“ určena směrem textu. Pak už vše šlo snadno.

Pak jsme se mohli přesunout na hlavní část tréninku, kde účastníci dostali slepou mapu se zakreslením trati. Nešlo se na čas, ale na správnost. Běhali jsme na velmi přehledné louce na konci naší vsi. Úkol tedy vypadal na první pohled snadno, leč snadný vůbec nebyl. Cílem bylo do průkazky píchnout správných 6 kontrol, přičemž však v terénu jich bylo 10. Nejtěžší bylo asi okolí kontroly č.4, kde byly kontroly celkem 3, z toho jen jedna správná – šlo ji dobře odlišit jak azimutem z trojky, tak i podle jejího postavení vůči kontrolám č.3 a 5. Dlužno dodat, že i s těmito nástrahami si všichni poradili velmi dobře.

Asi se ptáte, jak se lišily zde použité tratě A, B, C a D? Ve skutečnosti jsme dnes měli trať jednu, jen jsem je pro zmatení nazval různě.

Mapa: mapa slepá 160628

Výsledky: slepá mapa 2016 0628