Večerní paměťák – oč šlo a jak to dopadlo

14 Lis

Padla tma, kolem projel vlak a v tento vlahý páteční večer se sešlo poměrně hodně nadšenců na večerní paměťovou hru u zastávky v Sadové. Kdo hledá jen výsledky, nechť skočí na konec článku.

Proč vlastně paměťák? Při mapování během orientačního závodu, podobné akce či při běžném mapování v normálním životě je výhodou, když si pamatujete další postup zpaměti – bezprostřední cestu podrobně a další cestu přibližně. To pak průběžně aktualizujete a korigujete. V praxi to vypadá asi tak, že cestu na další kontrolu si pamatujete podrobně a ideálně se pohybujete po paměti a cestu na tu kontrolu za ní si pamatujete orientačně. Je tak rovnou zřejmé, kterým směrem se budete pohybovat.

Jsou také různé druhy paměti a to nejčastěji fotografická („ofocení“ a následné přečtení informace), akustická (opakování zvuku jako básničky) nebo významová (podle smyslu toho, co si pamatujeme). Tedy každý to má jinak. Někdo si pak paměť uchovává jako logickou sadu informací a někdo jako mechanickou reprodukci. A právě procvičení různých druhů paměti bylo účelem naší dnešní akce.

Pro nezasvěcené zopakuji, jaká byla ve zkratce pravidla. Na staru byl plánek se zakreslenými kontrolami, jinde k dispozici nebyl. Bylo tedy nutné si zapamatovat, kde se nachází kontroly, v našem případě 4. K plánku bylo možné se vracet. Nabízely se následující možnosti zapamatování si plánku:

  • čistě fotografická, tj. „ofocení“ si plánku do paměti a pak jeho čtení,
  • logické zapamatování si postupů, tj. např. za plotem vpravo a pak rovně, dále vlevo až k mostku atp.
  • promítnutí plánku do terénu a představit si putování terénem a to následně realizovat.

Na každé ze čtyř kontrol byly 3 obrázky, které si museli účastníci zapamatovat, celkem tedy 12 obrázků a ty pak nakreslit při příchodu do cíle. Čas vůbec nehrál roli.

Co účastníci nevěděli (a mnozí to poznali během akce) bylo, že obrázky byly logicky shromážděné do skupin. Účelem bylo procvičit a zkombinovat fotografickou (obrázky) a logickou paměť (jejich seskupení). Obrázky na kontrolách byly tedy tématicky věnované následujícím oblastem:

  • terén (jáma, údolíčko, kupka),
  • porost (hustník, strom, rozhraní porostů),
  • cesty (pěšina, most, průsek),
  • stavby (posed, budova, krmelec).

Jako obrázky byly použité tzv. piktogramy. Před orientačním závodem dostane každý účastník popis kontrol, tedy jaké číslo mají kontroly a kde se nacházejí – k tomu právě slouží piktogramy, tedy obrázkový popis umístění kontrol. Například obrázek ukazuje, že kontrola je na okraji lesa, u výrazného stromu, v jámě atp. Piktogramy použité při naší akci na kontrolách i ukázkové piktogramy (byly na startu) včetně vysvětlení jejich významu jsou uvedené v tomto souboru: paměťák-kontroly. Jinak celkový přehled piktogramů najde na portálu svazu orientačních sportů, nicméně není třeba se nadměrně zabývat jejich studiem, jelikož časem to lidem přirozeně přejde do krve.

Trať byla záměrně postavená tak, aby bylo téměř nemožné si vše zapamatovat. Aspoň jsem si to myslel do té doby, než začali účastníci po nočním putování za svitu baterek kreslit, co viděli na jednotlivých kontrolách. Nejenže téměř všichni správně nakreslili všechny piktogramy, ale většina je zakreslila v tom pořadí, v jakém byly na kontrolách zobrazené (někdo dokonce přesně uvedl, co bylo v jakém pořadí na jaké kontrole). Správné zakreslení pořadí obrázků nicméně nebylo v zadání, tedy tento údaj uvádím jen pro zajímavost. Tedy suma sumárum, obával jsem se v skrytu duše přílišné obtížnosti, avšak opak byl pravdou.

No a tady jsou výsledky s podrobným rozborem, co měl kdo jak zakreslené: pěmťák_výsledky 141114 . Takže milí pamatovací géniové: brzy na shledanou na další orientační akci!