Jak pracujeme s vašimi osobními údaji

9 Čvn

Připojme se nyní k sérii oznámení, jež jste pravděpodobně dostali v souvislosti s GDPR. Sice jsme už o tomto tématu na našem webu psali, leč zopakování a rozšíření informace neuškodí.

Jméno a kontakt

Náš oddíl je součástí spolku TJ Hostivice a jelikož provozujeme orientační sport, znamená to v důsledku, že naši členové jsou automaticky členy Českého svazu orientačních sportů (ČSOS) a také členy České unie sportu (ČUS). Z důvodu registrace tedy sbíráme o každém údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, resp. datum narození, dále také případně adresu. Bez toho registrace zkrátka neprojde. Registrace je nutná u ČSOS zejména vzhledem k automatizovanému zpracování závodů i některých našich tréninků, jelikož číslo čipu se pak páruje na příslušnou registraci člena a tím dochází k propojení údajů v databázích a je poznat, kdo je kdo. Interně rovněž vedeme analýzu chyb, kde se také objevuje jméno a příjmení, registrační číslo a číslo čipu. Dalším důvodem registrace u ČSOS jsou další možnosti pomoci a možnosti účasti na jiných akcích jako je například akademie mládeže atp. ČUS pro nám také umožňuje některé aktivity a finančně náš částečně podporuje, Například dostáváme příspěvek od ČUS, který částečně pokrývá námi pořádané PPŽ a zážitkovou orientaci. Členem našeho oddílu se nelze stát bez toho, abyste byli zároveň registrováni pro ČSOS a ČUS.

Jméno a příjmení dětí používáme také pro různé interní soutěže v rámci našeho klubu. Pokud budete mít zájem, lze používat tako zkrácenou verzi, např.jméno a zkratku příjmení, aby nebylo možné jednoznačně osobu identifikovat.

Fotografie

Dalším osobním údajem, který o vás čas od času sbíráme, jsou vaše fotografie. Sice platí, že fotografie pro reportážní účely lze pořizovat, nicméně i tak je třeba podat informaci o tom, že fotografie si nejen sdílíme mezi sebou, ale mohou se objevit ve veřejně přístupných médiích jako je náš web, Instagram, články ve sdělovacích prostředcích atp. Jelikož se zde objevují i fotografie dětí, zvláště u nich je dobrou praxí se nejprve zeptat, zda-li je možné fotku publikovat. Pokud nechce být někdo focen, prosím sdělte to vždy fotografovi.

Místo pohybu

Jako analýzu pohybu na trati používáme záznamy GPS o vaší pozici, kde je vidět, kde jste kdy přesně byli v jaký okamžik. Tyto záznamy párujeme s příslušnou mapou a následně dohází k analýze chyb a jejich statistickému podchycení. Údaje o záznamu GPS jsou samozřejmě dobrovolné, tedy pokud si je nepřejete poskytnout, záznam GPS jednoduše nepořídíte. Ostatně většinou již za tímto účelem používáte vlastní záznamové zařízení.

Oprávněný zájem

V rámci naší činnosti využíváme některé vaše údaje právě z toho důvodu, že jsou pro činnost nutné. Je to zejména jméno a příjmení, telefon, email, další kontaktní údaje na profily na sociálních sítích a případně i adresa. Bez těchto údajů nelze běžný provoz oddílu zajistit.