Kategorie účastníků orienťáku

8 Říj

Jak známo, při orientačních sportech se uplatní každý – závodník i rekreant – čemuž jsou uzpůsobené také kategorie při oficiálních orientačních akcích.  Jde o jednoduchý systém, který si každý rychle osvojí. Názvy kategorií jsou v následující formátu:

X99Y

Pohlaví (X) – první údaj nám ukazuje na rozdělení na kluky a holky, což je ve sportu standard. Krom toho je ještě pár dalších variant, jež jsou zajímavé hlavně pro začátečníky. Takže se tomu podívejme na zoubek:

D – kategorie určená holkám a ženám, pochází z německého „damen“, někde se můžete setkat také s označením L (ladies).

H  – chlapecká a mužská kategorie, označení se ujalo podle německého „herren“, někde se můžete setkat s označením M (men), jež se dříve hojně používalo i u nás.

T – tréninková trať, jež je orientačně stejně náročná jako tratě pro dospělé. Číslo za téčkem pak udává přibližnou délku tratě v kilometrech.

P – orientačně jednoduchá trať pro začátečníky z řad dospělých, případně puberťáků. Číslo za péčkem opět udává přibližnou délku tratě. Označení P pochází od slova „příchozí“, tedy lidé, co šli náhodou kolem a řekli si, že zkusí orienťák.

HDR – jak už víme z předchozích řádek, mísí se nám taky holky (D), kluci (H) a R, což jsou rodiče. Jde o kategorii, kde současně startuje alespoň 1 dítě a 1 dospělý. Věk dítěte není sice pěvně stanoven, ale bývá zvykem sem adolescenty nebrat. Spíše zde najdete lidi, co mají malé děti a doprovázejí je v rámci dětské radosti z pobytu v lese a hledání kontrol. Také se sem dostanou závodníci, co si odběhnout svoji dospěláckou kategorii a pak si to dají ještě jednou s dětmi. Zkratka se také někdy uvádí jako „hnané děti rodiči“ (HDR).

 

Věk (99) – druhý údaj v názvu kategorie a často také poslední. Vždy zde najdete dvojciferné číslo, které určuje věk, o kterého do této skupiny spadají účastníci orientační akce. Tak například 14 označuje děti ve věku 14 a 15 let (rozhodující je, kolik je lidem let v tom kterém kalendářním roce), 16 označuje děti ve věku 16 a 17 let, 35 zase dospělé ve věku 35 až 39 let atp. Obecně lze říci, že dětské kategorie jsou odstupňované po 2 letech a dospělácké většinou po 5 letech. Výjimkou je spodní dětská kategorie s označením 10, kam se vejdou všichni ve věku do 11 let, tedy nikoli pouze děcka staré 10-11 let.

 

Přípona (Y) – nepovinná specifikace kategorie, s níž se setkáte spíše na velkých závodech. Jaké jsou zhruba možnosti:

A, B, C – označení tzv. výkonnostní třídy, dnes se tomu říká licence, zkrátka jde o rozdělení podle stupně namakanosti účastníka. Na většině závodů se účastníci sami hlásí do tříd podle toho, na co se zrovna cítí. Samozřejmě vyhrát áčka má v očích kamarádů větší cenu, než vyhrát céčka.

E – největší orientační borci, zkratka pochází od slova „elita“. Tato kategorie je pouze ve věkové skupině 21, tj. pro účastníky ve věku 21-34 let.

L – tak tohle nemá s výkonností nic společného. Jde o označení pro liniovou (L) trať, tedy trať, kde jsou postupy mezi kontrolami vyznačené fáborky. Tyto postupy jsou však delší než postupy ideální. Liniové tratě jsou pouze u té nejmenší dětské kategorie, tedy u D10L nebo H10L. Zajímavé je, že jako L se někdy označuje také dlouhá trať (long), přičemž krátká se označuje K, což vzniklo dozajista zajímavou lingvistickou logikou.

Můžeme se setkat i s jinými příponami, kdy si je organizátor závodu může sám vytvářet.

 

Závěrem si uveďme několik příkladů:

D10 – dívčí trať pro děti ve věku do 11 let

H10L – chlapecká fáborkovaná trať pro děti ve věku do 11 let

D16 – dívčí kategorie pro slečně ve věku 16 a 17 let

H45A – pánská kategorie pro lid ve věku 45-49 let s tím, že jde na závodech o tu nejsilnější kategorii.

P2 – jednoduchá trať pro dospělé začátečníky o délce asi 2 km

T6 – orientačně náročnější tréninková trať o délce asi 6 km

Délky tratí se měří vzdušnou čarou.