Není důležité vyhrát, ale zabavit se! (výroční zpráva)

3 Pro

Rok se s rokem sešel a my vám předkládáme opět zprávu o činnosti, jež slouží také jako informace o použití získaných členských příspěvků a vyúčtování financí, jež nám prostřednictvím obce poskytli daňoví poplatníci.

Ročenka: Roční zpráva 2015